Ibruktagandet av bokslutsrapportering i XBRL-format skjuts upp

Skatteförvaltningens meddelande, 22.4.2016

Ibruktagandet av Skatteförvaltningens och Patent- och registerstyrelsens gemensamma bokslutstjänst som utnyttjar XBRL-format skjuts upp till början av hösten. Avsikten var att öppna tjänsten för en begränsad målgrupp i slutet av april. Ibruktagandet skjuts dock upp för att garantera tjänstens funktioner och kvalitet.

I den kommande tjänsten kan företagets anmälningsskyldigheter till både Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen skötas med ett bokslut i XBRL-format.

Läs mer om tjänsten