Hör du till denna grupp – kontrollera ditt skattekort för 2017

Skatteförvaltningens meddelande, 20.12.2016

Skattekort för 2017 postas som bäst till kunderna. Skatteförvaltningen har upptäckt att en liten del av skattekorten innehåller ett fel. Vissa kunders inkomstuppgifter har fallit bort från beräkningen, vilket gör att deras skatteprocent oftast är alltför låg. 

Hör du till denna grupp?

Du har fått en av följande inkomster:

  • sjöarbetsinkomst
  • lön för kommunal familjedagvårdare
  • familje- eller närståendevårdarens arvode 
  • arbetsersättning.

Om du hör till denna grupp, ska du kontrollera ditt skattekort och grunderna för beräkning av dina förskottsskatter noggrant. Om du märker brister i uppgifterna, ska du ansöka om ett ändringsskattekort och ge det till utbetalaren.

Enklast gör du ändringar i skattekortet och förskottsskatterna på webbtjänsten Skattekort på nätet. Ändringen kan också göras per telefon på numret 029 497 001. I början av året är det dock ofta kö till servicenumret. Ändringsskattekort kan också hämtas från skattebyrån.

Tyvärr upptäckets felet först efter att skattekorten hade lämnats till posten. Om du har hunnit ansöka om ändringsskattekort för 2017 gäller detta meddelande inte dig.

Vi beklagar besväret som har förorsakats våra kunder.

På grund av att Skatteförvaltningen tar i bruk ett nytt datasystem är vår kundbetjäning stängd 29.12.2016–2.1.2017. Webbtjänsten Skattekort på nätet är dock tillgänglig hela tiden.