Högsta förvaltningsdomstolens beslut om mervärdesbeskattning av investeringsbanksverksamhet

Skatteförvaltningens meddelande, 19.10.2016

Högsta förvaltningsdomstolen har gett beslutet HFD:2016:137 som gäller mervärdesbeskattning av investeringsbankstjänster vid köp eller försäljning av aktier. Enligt beslutet är investeringsbankstjänsterna mervärdesskattefria finanstjänster. Beslutet ändrade beskattningspraxis.

Om den som sålt investeringsbankstjänster ogrundat har betalat moms på tjänster vid köp eller försäljning av aktier, kan detta korrigeras med en tilläggsdeklaration till periodskattedeklarationen. Rättelsen görs för den redovisningsperiod som ogrundad moms deklarerats för.

Följande förutsättningar ska uppfyllas för att rättelsen av den ogrundade momsen kan göras:

  • Tjänstehelheten ska motsvara den tjänst som avses i HFD:2016:137. I oklara fall kan man begära Skatteförvaltningen om skriftlig handledning eller ett förhandsavgörande om tjänstens mervärdebeskattning.

  • Anskaffningar relaterade till försäljningen av mervärdesskattefria investeringsbankstjänster är inte avdragbara. Rättelse av ogrundad moms på försäljning förutsätter att också de mervärdesskatter som ogrundat dragits av för anskaffningar relaterade till denna försäljning rättas. Rättelsen av moms som dragits av på anskaffningar kan allokeras till samma redovisningsperiod som rättelsen av momsen på försäljningen.

  • Om skyldigheten att ge faktura tillämpas på försäljningen, ska den felaktiga fakturan med moms som köparen fått rättas genom att ge köparen en ny faktura utan moms. I fakturan ska finnas en hänvisning till den ursprungliga fakturan.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2016:137