Högsta förvaltningsdomstolen bekräftade Skatteförvaltningens linje i två betydande fall som gäller internationellt skattekringgående

Skatteförvaltningens meddelande, 19.5.2016

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) bekräftade Skatteförvaltningens linje i två betydande fall som gäller internationellt skattekringgående:

I beslutet HFD:2016:71 hade det gjorts ett ägararrangemang, vars avsikt var att dra av ränteutgifter som förorsakats av företagsköpet från målbolagets resultat. Eftersom aktierna inte kunde anses vara tillgångar som var i bestående bruk i filialen kunde inte heller de räntor på skulder som förorsakats av aktierna betraktas som avdragsgilla för filialen.

I beslutet HFD:2016:72 hade det gjorts ett ägararrangemang av samma typ. Avsikten med arrangemanget hade varit att undvika att betala skatt till Finland genom att utnyttja en finländsk filial, koncernbidrag och ränteavdrag. HFD konstaterade att arrangemanget i många olika steg inte motsvarade sakens egentliga natur eller syftemål. Eftersom arrangemanget inte hade andra avsikter än undvikandet av skatt var räntorna inte avdragsgilla.

HFD:s prejudikat är betydande, eftersom det finns flera fall av samma typ som för tillfället behandlas på Skatteförvaltningen eller vars förhandling pågår i olika rättsinstanser. Skatteförvaltningen meddelar senast 27.5 hur besluten inverkar på Skatteförvaltningens anvisningar och tolkningar.

HFD:2016:71 (sammandrag på svenska, hela beslutet finns endast på finska)

HFD:2016:72 (sammandrag på svenska, hela beslutet finns endast på finska)