Hjälp på nätet för aktiebolagets skattedeklaration

Skatteförvaltningens meddelande, 24.3.2016

Aktiebolag och andra samfund vars räkenskapsperiod avslutades i december ska lämna in sin skattedeklaration senast 2.5. Vi rekommenderar den elektroniska skattedeklarationen.

E-deklarationen minskar antalet fel och på samma gång undviker kunden onödiga utredningsbegäranden. Aktiebolag och övriga samfund kan deklarera elektroniskt på många olika sätt:

1) Genom att ange uppgifternat.ex. i Samfundens skattedeklarationstjänst, där en del av företagets uppgifter redan finns färdigt. Tjänsten handleder vid lämnandet av uppgifterna och gör uträkningar för kundens del.

2) Genom att skicka skattedeklarationen som en färdig skattedeklarationsfil direkt från ett bokföringsprogram eller t.ex. via tjänsten Ilmoitin.fi.

För att kunna lämna in en e-deklaration ska användaren ha tillgång till en Katso-kod. Den kan man ansöka om på adressen yritys.tunnistus.fi. Det kan ta några dagar att få koden. Skattedeklarationen inklusive bilagor ska alltid i sin helhet lämnas in antingen elektroniskt eller på en pappersblankett.

Hjälp på nätet

Aktiebolag kan få svar på frågor som gäller skattedeklarationen både i telefontjänsten och på nätet. I svarsbanken finns det färdiga frågor och svar klassificerat enligt kundgrupper. Där kan du också ställa en ny fråga. Svaret kommer inom några arbetsdagar. I chatten kan du direkt diskutera med en kundrådgivare vardagar kl. 9-16.15. Tyvärr kan du chatta om Samfundens skattedeklarationstjänst bara på finska.

Kontrollera de betalda förskottsskatterna före 2.5.

Om räkenskapsperiodens resultat för aktiebolaget visar att skatterna som företaget betalat i förskott inte räcker till för att täcka det slutliga inkomstskattebeloppet kan företaget betala in beloppet som saknas i form av förskottskomplettering. Bolaget behöver inte betala samfundsränta om betalningen görs före den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen, som är 2.5.

Om bolaget har betalat för mycket i förskottsskatt lönar det sig att ansöka om nedsättning av bolagsskatt. Då får bolaget tillbaka det överskjutande beloppet redan innan beskattningsbeslutet har blivit färdigt. Ansökan görs i samband med att skattedeklarationen lämnas in. Om skattedeklarationen lämnas elektroniskt kan också ansökan om ändring av förskott lämnas elektroniskt.

Anmäl bokslutsuppgifterna noggrant

Skatteförvaltningen skickar automatiskt bokslutsuppgifterna som lämnats som bilaga till skattedeklarationerna till Patent- och registerstyrelsen (PRS), förutsatt att bokslutsuppgifterna har lämnats till oss på rätt sätt.

Om aktiebolaget lämnar skattedeklarationen elektroniskt bör man som bokslutsuppgifter bara ange sådana uppgifter som man vill offentliggöra i handelsregistret. Om bolaget lämnar in skattedeklarationen i tjänsten Ilmoitin.fi kan det använda sådana bilagetyper för bokslutet som bara kommer Skatteförvaltningen till kännedom. Dessa kan användas om bokslutet som lämnas med skattedeklarationen inte har bekräftats. Då måste bolaget senare leverera sitt bokslut till PRS för registrering.
Om aktiebolaget lämnar sin skattedeklaration på papper förmedlar vi automatiskt bokslutsuppgifterna som levererats till oss till PRS om bolaget har bifogat blankett 63 till sin skattedeklaration så att bokslutsuppgifterna har häftats fast i blanketten.

Ytterligare information: