Handledningsbrev från Skatteförvaltningen om deklaration av inkomster och avdrag

Skatteförvaltningens meddelande, 27.4.2016

Du behöver inte vidta åtgärder eller kontakta Skatteförvaltningen om du har fått brevet och redan lämnat in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen.

Breven hänger ihop med utvecklandet av Skatteförvaltningens verksamhet. De har skickats till kunder oberoende av om skattedeklarationen redan har lämnats in eller inte. Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen är antingen 4.5. eller 13.5, varefter Skatteförvaltningen börjar granska dem.

Handledningsbreven hänger ihop med en undersökning som görs av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Skatteförvaltningen. Avsikten är att utreda hur man genom att öka mängden information inverkar på eventuella fel i skattedeklarationen. 

I undersökningen utreds hur omfattande det är att inkomster och avdrag inte deklareras och hur Skatteförvaltningen genom kommunikation kan inverka på deklareringen.

Med breven har Skatteförvaltningen som avsikt att effektivera verkställandet och kontrollen av beskattningen. Avsikten med breven är att utreda hur olika typer av handledningsmeddelanden påverkar deklareringen och brister i anknytning till den.