Giroblanketterna för förskottsskatten postades för sent

Skatteförvaltningens meddelande, 22.7.2016

En del aktiebolag och övriga samfund har först i början av denna vecka fått giroblanketterna för förskottsskatt som förfaller till betalning i juli. Förfallodagen för förskottsskatt som ska betalas i juli är 23.7.

Eftersom dagen infaller på en lördag, kan förskottsskatten ännu betalas på måndagen 25.7. Fördröjningen beror på ett fel i behandlingen av ett stort antal utskrifter.

Om förskottsskatten betalas för sent (efter 25.7) måste man betala förseningsränta på den. Förseningsräntan kan betalas med samma giroblankett som förskottsskatten. Förseningsräntan kan räknas ut med räknaren för förseningsränta. Om fördröjningen berott på Skatteförvaltningens fel kan man låta bli att ta ut förseningsräntan för denna tid. Kunder kan med en fritt formulerad begäran om omprövning ansöka om att förseningsräntan inte tas ut. Begäran om omprövning skickas till adressen Skatteförvaltningen, PB 6000, 00052 SKATT

Vi beklagar situationen.

Mer information på servicenumret 029 497 007 (Aktiebolag)