Formen på Skatteförvaltningens kundbrev ändras

Skatteförvaltningens meddelande, 11.1.2016

Skatteförvaltningens mål är att skriva brev till kunderna på ett språk som de förstår. Från och med 2016 förändras en del av Skatteförvaltningens brev och beslut.

Skatteförvaltningen tar stegvis i bruk ett nytt datasystem för beskattningen. I samband med att systemet förnyas, uppdateras även språket och strukturen i breven som Skatteförvaltningen skickar till sina kunder.

Skatteförvaltningens brev formuleras för kunden

Skatteförvaltningen strävar till att göra kundkommunikationen begriplig och enhetlig.

I praktiken ändras kundbrevens innehåll så att texten skrivs ur kundens synvinkel. Det berättas klart och tydligt vad kunden ska göra. Vi tilltalar kunderna direkt och förklarar svåra termer.

Kundbreven förnyas i faser

Först ändras alla brev i anknytning till arvs- och gåvobeskattningen. Kunderna får de första förnyade breven i mitten av januari.

Medan förnyelsen pågår kan kunder i olika beskattningsärenden få brev med olika utseenden från Skatteförvaltningen. Det går ändå alltid att identifiera breven som Skatteförvaltningens.

Förnyelsen av breven ingår i arbetet för att förbättra myndighetsspråket som pågår vid Skatteförvaltningen.