Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat är 20.10.2016

Skatteförvaltningens meddelande, 19.10.2016

År 2016 är fastighetsskattens förfallodagar 5.9 och 20.10. Om fastighetsskatten är 170 euro eller mer betalas beloppet i två rater. Betalningsuppgifterna finns på giroblanketten som skickades med fastighetsbeskattningsbeslutet i våras.

Ytterligare information:
Betalning av fastighetsskat