Företags- och samfundskundernas återbäringar betalas i första hand in på bankkonto fr.o.m. 1.1.2017

Skatteförvaltningens meddelande, 15.11.2016

Fr.o.m. 1.1.2017 betalar Skatteförvaltningen in företags- och samfundskundernas skatteåterbäringar i första hand på bankkonto. Anmäl kontonumret i webbtjänsten Anmälan av kontonummer (skatt.fi/kontonummer) eller Skattekonto (skatt.fi/skattekonto).
 
Logga in i tjänsterna med en Katso-kod som har behörighet som huvudanvändare. Webbtjänsterna Anmälan av kontonummer och Skattekonto ersätts fr.o.m. 3.1.2017 med MinSkatt.
 
Det går också att anmäla kontonumret på en pappersblankett. Skicka blanketten ifylld och undertecknad till adressen som finns överst på blanketten. Företagets kontonummer kan bara anmälas av personer med firmateckningsrätt i företaget.
 
Om kunden inte anmäler sitt kontonummer till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av en betalningsanvisning. En återbäring som betalas direkt på bankkontot är tillgänglig betydligt tidigare än en sådan återbäring som betalas i form av en betalningsanvisning. 

Läs mera