Finska handlares konkurrensställning säkras genom momsövervakning av distansförsäljare

Skatteförvaltningens meddelande, 10.6.2016

Skatteförvaltningen effektiverar momsregistreringen av e-handlare inom EU. En distansförsäljare är skyldig att registrera sig i Finlands momsregister om försäljningen till finländare under året överstiger 35 000 euro. 

Som en del av Projektet kring riskfenomen inom internationell beskattning har Skatteförvaltningen inlett ett projekt som fokuserar på elektronisk handel. Syftet är bland annat att sålla fram e-handlare inom EU som för sin försäljning är skyldiga att betala moms till Finland men som inte gör det. Skatteförvaltningen inför sådana e-handlare i momsregistret.

− När en handlare som inte är momsregistrerad är tvungen att höja sina priser på grund av mervärdesskatten förbättrar det möjligheterna för inhemska och utländska handlare som agerar rätt att klara sig i konkurrensen. Dessutom utökas statskassan av skatter som redovisas till Finland, säger projektchef Timo Puiro från Skatteförvaltningen. 

Ett utländskt företag blir momsskyldigt i Finland om det säljer produkter till finländare för minst 35 000 euro under ett år. Om en finländsk privatperson eller ett finländskt företag under året för minst 10 000 euro säljer sådana varor eller tjänster som används i Finland ska personen eller företaget också momsregistrera sig och betala moms.

Att kontrollera momsregistrering på ytj.fi

Det kan vara svårt för en enskild köpare att avgöra om e-handlaren som hen köper produkter av är registrerad för moms eller om handlaren borde vara det. För företag kan man försäkra sig om momsregistreringen i tjänsten ytj.fi, där det går att kontrollera i vilka register ett företag med FO-nummer är infört.

− Det lönar sig också att fästa uppmärksamhet på fakturan. Har momsen specificerats eller inte, har detta gjorts enligt Finlands momssats och finns ett FO-nummer på fakturan? Man kan även skicka oss ett tips med den elektroniska tipsblanketten om man misstänker att en momsskyldig inte betalar sin skatt eller redovisar skatterna till fel land, råder Timo Puiro. 

När Skatteförvaltningen misstänker att en e-handlare inte betalar moms även om den borde, handleds handlaren som antingen kan vara ett företag eller en privat person att registrera sig och betala sina skatter. I en del av fallen görs även en skatterevision. Det är möjligt för Skatteförvaltningen att debitera obetald moms även av utländska företag.

Inom EU-området har man kommit internetbaserade handelsplatser på spåren genom att i projektet analysera medborgarnas inköpsmängder genom transaktionsuppgifter som Skatteförvaltningen fått från olika betalningsförmedlare. Dessa uppgifter granskas som massor, eftersom skattemyndigheten i allmänhet inte intresserar sig för enskilda medborgares anskaffningar.

För momsövervakningen av e-handlare utanför EU ansvarar Tullen, som Skatteförvaltningen har ett gediget samarbete med.