Finland undertecknade skatteavtal med Portugal

Skatteförvaltningens meddelande, 11.11.2016

Finansministrarna för Finland och Portugal har undertecknat ett nytt skatteavtal. Skatteavtalet liknar långt det motsvarande avtalet med Spanien. Avtalet kommer sannolikt att träda i kraft år 2018. Det ska ännu antas av parlamenten i de båda länderna för att träda i kraft.

Det nya skatteavtalet utvidgar Finlands beskattningsrätt. I fortsättningen får Finland beskatta nästan alla pensioner som betalas från Finland till Portugal, medan det nuvarande avtalet enbart har gett Finland rätt att i regel beskatta pensioner från arbete inom den offentliga sektorn som betalas till personer bosatta i Portugal. 

I det nya avtalet är det undantagsvis källstatens uppgift att se till att dubbelbeskattning inte uppstår. Detta betyder att om en person bor i Portugal men får pension som betalas från Finland, dras den skatt som betalas i Portugal av från skatten som tas ut i Finland.

Avtalet innehåller också en tre års övergångsperiod under vilken man tillämpar pensionsartikeln i det nuvarande avtalet. Villkoret för att den nuvarande pensionsartikeln tillämpas är dock att staten där pensionstagaren är bosatt beskattar pensionen. Om hemviststaten inte beskattar pensionen ska avtalet tillämpas utan någon övergångsperiod.

I avtalet ingår också andra ändringar. Finland kan i fortsättningen bl.a. beskatta både hyresinkomster och överlåtelsevinster som personer bosatta i Portugal erhåller på aktielägenheter i Finland.

Läs Finansministeriets meddelande: Finland och Portugal undertecknade ett nytt skatteavtal