Felaktiga datum i Skatteförvaltningens brev som gäller anmälan av kontonummer

Skatteförvaltningens meddelande, 20.10.2016

Skatteförvaltningen har till 141 000 personkunder skickat ett brev som påminner om att anmäla ett kontonummer för utbetalning av skatteåterbäring. Dessvärre är anmälningsdatumen som står i breven för året 2015 och telefonnumret till kundbetjäningen är föråldrat.

De rätta datumen för anmälan av kontonummer är: 

  • 18.11.2016 på webben
  • 31.10.2016 med pappersblankett.

Skatteåterbäringarna betalas in 29.11.2016 på det bankkonto som kunden anmält.

För närmare information om skatteåterbäringar och anmälan om kontonummer, ring servicenumret 029 497 003.

Noggrannare anvisningar för anmälan av ett ändrat kontonummer:

Vi beklagar besväret som har förorsakats våra kunder.