E-tjänsterna samlas under MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 23.5.2016

Under det pågående Valmis-projektet inom Skatteförvaltningen ersätts de flesta av de nuvarande e-tjänsterna med webbtjänsten MinSkatt, som kommer att lanseras åren 2017–2019.

Den första stora helheten som i början av 2017 flyttas till MinSkatt är deklarationen och betalningen av skatter på eget initiativ, dvs. funktioner som liknar funktionerna i den nuvarande webbtjänsten Skattekonto.

Från separata webbtjänster till en enda tjänst

I dagens läge är skattebetalarkundernas e-tjänster separata tjänster och varje e-tjänst kräver separat inloggning. I framtiden hittar kunderna alla interaktiva webbtjänster i MinSkatt. MinSkatt kommer att användas av både personkunderna och de företags- och samfundskunder som inte har möjlighet att skicka uppgifter direkt från sitt ekonomiförvaltningssystem.

Målet är att erbjuda heltäckande e-tjänster

Att Skatteförvaltningens tjänster blir elektroniska är en del av finansministeriets målsättning för oss att minska papperspost klart före 2017 och att avstå helt från den före 2020. Skatteförvaltningens mål är att till 100 % erbjuda elektroniska tjänster för kundernas kontakter före 2020.

Mer information om Valmis-projektet: Valmis-projektet förnyar beskattningsprogrammen