Estniska byggarbetare får skattenummer i Tallinn

Skatteförvaltningens meddelande, 11.2.2016

Finlands och Estlands skatteförvaltningar har inlett ett försöksmässigt samarbete för att bevilja skattenummer. I Tallinn ges skattenummer ut av finska beskattningstjänstemän.

På skattebyrån i Tallinn genomförs ett försök där skattenummer beviljas till byggarbetare som kommer till Finland. Försökets syfte är att förenkla beviljandet av skattenummer och att göra processen så kundvänlig som möjligt. Om man får ett skattenummer innan man kommer till Finland försnabbar det inledandet av arbetet.

- Skatteförvaltningarna har redan tidigare samarbetat. Nu bestämde vi oss för att testa hur vi genom samarbete kan förbättra kundservicen. Vi hoppas att försöket leder till eventuella långsiktigare modeller för samarbete inom kundbetjäning, berättar generaldirektör Pekka Ruuhonen.

I det offentliga skattenummerregistret kan man på basis av för- och efternamn och skattenummer kontrollera om uppgifterna för en person som jobbar på en byggarbetsplats har införts i skattenummerregistret. Estländare är den största enskilda gruppen av utlänningar som jobbar i byggbranschen i Finland. För tillfället är 42 499 estländare införda i skattenummerregistret.