E-anmälning av ändringar till handelsregistret och Skatteförvaltningen utvidgas

Skatteförvaltningens meddelande, 15.2.2016

E-anmälningen av ändringar till handelsregistret och Skatteförvaltningens register utvidgas den 24 februari 2016. Du kan lämna in e-anmälningar via PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.  

För att kunna använda e-tjänsten måste du ha en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Om du lämnar in en e-anmälan, betalar du behandlingsavgiften i e-tjänsten.

Vilka ändringar kan jag i fortsättningen anmäla via e-tjänsten?

I e-tjänsten kan du anmäla ändringar av adress- och kontaktuppgifter för de vanligaste företagsformerna.

Följande bolagsformer kommer att kunna anmäla ändring av bolagsordning: aktiebolag, publika aktiebolag, bostadsaktiebolag, försäkringsaktiebolag, publika försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsaktiebolag och publika ömsesidiga försäkringsaktiebolag.

Andelslag, andelsbanker och sparbanker kommer att kunna anmäla stadgeändringar, och öppna bolag och kommanditbolag ändring av bolagsavtal.

Du kommer att kunna lämna in e-anmälningar om ändring av alla de bestämmelser i bolagsordningen som antecknas i registret, dvs. firma (företagsnamn), parallellfirma, verksamhetsområde, hemort osv.   

Aktiebolag, publika aktiebolag och bostadsaktiebolag kommer att kunna lämna in anmälningar om kapital. Om ett aktiebolag är övertagande bolag, kommer dotterbolagsfusion och vanlig fusion att kunna anmälas via e-tjänsten.

Alla de sammanslutningsformer som kan lämna in en e-anmälan om ändringar kommer även att kunna ge in e-anmälningar om ändring av företrädare och e-anmälningar som gäller firma, parallellfirma eller birma.

Enskilda näringsidkare kommer att kunna lämna in en nedläggningsanmälan till handelsregistret.

Alla ovannämnda företagsformer kommer att kunna anmäla ändringar till registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. Dessutom kommer företag att kunna anmäla ny huvudsaklig bransch till Skatteförvaltningen.

Företag och sammanslutningar måste anmäla ändringar till handelsregistret och Skatteförvaltningens register. Anvisningarna finns på PRS webbplats (www.prh.fi) och på Skatteförvaltningens webbplats (www.skatt.fi/). Det finns länkar på webbplatserna som tar dig vidare till PRS och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats (www.ytj.fi).

För mer information kontakta:

Handelsregistret

Ville Tornberg
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
tfn 029 509 5409

Skatteförvaltningens rådgivning

Enskilda näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag, tfn 020 697 005
Aktiebolag, tfn 020 697 065