Det förekommer fördröjningar i registreringen hos företags- och samfundskunder - det lönar sig att göra anmälningar elektroniskt

Skatteförvaltningens meddelande, 25.11.2016

På grund av de identitetsstölder som förekommit på sistone är vi tvungna att på ett effektiviserat sätt intyga riktigheten av de ändringar i företagens och samfundens registeruppgifter som lämnats in på pappersblanketter. Detta förorsakar fördröjningar i behandlingen av alla registreringsärenden. Skatteförvaltningen beklagar de eventuella olägenheter som fördröjningarna för med sig. Vi strävar efter att normalisera registreringstiderna så fort som möjligt.

Skatteförvaltningen rekommenderar att ändringar av företagens registeruppgifter och kontonummer görs i webbtjänsterna. Då bestyrks den som gör anmälningen genom elektronisk autentisering. Adressändringar kan anmälas på adressen ytj.fi. Ändring av kontonummer kan anmälas i webbtjänsten Anmälan av kontonummer eller i webbtjänsten Skattekonto.

• Läs Skatteförvaltningens nyhet om identitetsstölder 27.10.2016