Deklarera gåvor på nätet

Skatteförvaltningens meddelande, 4.10.2016

Deklarera gåvor du fått i den nya webbtjänsten MinSkatt. Du ska alltid deklarera en gåva du fått om dess värde är 4 000 euro eller mer.

Lämna in gåvoskattedeklarationen inom tre månader från att du fått gåvan. Läs mer om vilka gåvor man ska betala gåvoskatt på.

Deklarera på nätet

Logga in i MinSkatt med dina egna nätbankskoder. Webbtjänsten ger anvisningar om hur du ska lämna gåvoskattedeklarationen.

Du kan spara anmälan som halvfärdig och fortsätta med den senare. Du kan redigera din deklaration ända tills Skatteförvaltningen har tagit upp den till handläggning. Vid behov ber vi dig lämna ytterligare uppgifter.

Efter att Skatteförvaltningen handlagt din gåvoskattedeklaration kan du läsa gåvoskattebeslutet i MinSkatt.  Beslutet skickas till dig också per post. Du kan också betala gåvoskatten i MinSkatt.

Bekanta dig med att deklarera på nätet med hjälp av en presentationsvideo:

I framtiden kan alla skattedeklarationer lämnas i MinSkatt

MinSkatt ersätter stegvis de flesta av Skatteförvaltningens nuvarande e-tjänster och i framtiden kan du sköta allt fler skatteärenden på nätet. Läs mer om MinSkatt.