Bokslut 2.0 införs stegvis i september 2016

Skatteförvaltningens meddelande, 21.6.2016

Företagens finansiella rapportering till myndigheter blir lättare i fortsättningen, eftersom det kan göras på en gång till både Patent- och registerstyrelsen (PRS) och Skatteförvaltningen i tjänsten Bokslut 2.0. För tillfället lämnar företag in sina bokslut oftast per post eller som bilaga i PDF-format. Tjänsten Bokslut 2.0 utnyttjar information i XBRL-format. De första användarna får prova tjänsten i produktionsbruk på hösten 2016.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är ett standardiserat rapporteringsspråk som används flitigt i världen. Bokslutsuppgifter i XBRL-format kan föras direkt från bokföringsprogrammet till tjänsten Bokslut 2.0. Om det inte går att ange all information i en fil i XBRL-format, är det möjligt att komplettera uppgifterna i tjänsten Bokslut 2.0.

Sju programvaruhus och deras kunder med i första fasen

Den första fasen går ut på att få erfarenhet för vidareutveckling, och den tjänst som lanseras på hösten är således bara den första versionen. Antalet kunder och uppgifter som lämnas in är därför begränsat. Sju programvaruhus är med i det viktiga utvecklingsarbetet. De aktiebolag och andelslag som är deras kunder kan börja använda Bokslut 2.0 genast i den första fasen.

Tjänsten utvidgas stegvis

Produktionsbruket i den andra fasen kommer enligt planen att starta i november 2017. Då bland annat ökas antalet företag som lämnar in uppgifter, så att alla aktiebolag och andelslag kan börja använda Bokslut 2.0. Dessutom byggs ett programgränssnitt som gör det möjligt att överföra det material som bokföringsprogrammet skapat direkt från en dator till en annan utan att användaren behöver logga in i Bokslut 2.0.

Tjänsten utvecklas stegvis så att även andra företagsformer senare ska kunna lämna in sina inkomstskattedeklarations- och bokslutsuppgifter till Skatteförvaltningen och PRS via tjänsten. I framtiden är det sannolikt att också andra myndigheter kommer att använda tjänsten, vilket leder till ännu flexiblare rapportering till myndigheter.

Vad är XBRL?

Information i XBRL-format kan behandlas maskinellt, så att handläggningsprocessen blir snabbare och kräver färre personalresurser. Syftet med att använda XBRL är att sänka kostnader, effektivisera samt förbättra informationens kvalitet och tillförlitlighet. Det erbjuder betydande fördelar i att bereda, analysera och utbyta företagsinformation.

XBRL blir allt vanligare runtom i världen och håller på att bli en standard för finansiellt informationsutbyte. Det har standardiserats också av Europeiska unionen. XBRL-språket utvecklas av XBRL International, som är ett icke-vinstdrivande konsortium av ungefär 600 stora företag, organisationer och myndigheter. XBRL är en öppen, licensfri standard.

Läs mer om att använda XBRL-filformatet i Finland på webbplatsen för Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf TIEKE (på finska).