Blanketterna på Suomi.fi för anmälan om byggande har reviderats

Skatteförvaltningens meddelande, 1.2.2016

I och med ändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet har också blanketterna för anmälan om byggande på Suomi.fi reviderats. Det finns nu färre obligatoriska fält som ska fyllas i och handledningstexterna har förbättrats.

Ändringarna i anmälan om byggande för arbetstagaruppgifter:

  • Kontaktpersonernas adressuppgifter har blivit frivilliga.
  • I fråga om byggarbetsplatsens läge ska man i fortsättningen ange byggarbetsplatsens nummer, adress eller fritt formulerade läge. (Fältet för nummer som identifierar byggarbetsplatsen i den tidigare blanketten har tagits bort.)
  • Arbetstagarens namn har införts bredvid kundbeteckningarna i tabellen i slutet av blanketten för att underlätta behandlingen av anmälan.
  • Antalet arbetstagare som visas i tabellen har blivit större.

Ändringarna i anmälan om byggande för entreprenaduppgifter:

  • Kontaktpersonernas adressuppgifter har blivit frivilliga.
  • I fråga om byggarbetsplatsens läge kan man lämna entreprenaduppgifter enligt antingen avtal eller byggarbetsplats, beroende på vilket anmälningssätt man vill använda.
  • Fältet för avtalets nummer är en ny uppgift på blanketten.
  • Antalet rader i slutet av blanketten har utökats för att underlätta behandlingen av anmälan. 

Läs mer om ändringarna i förfarandet.