Bil- och punktskatterna sköts fr.o.m. 2017 hos Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens meddelande, 27.9.2016

Vid årsskiftet 2017 flyttas bil- och punktbeskattningen från Tullen till Skatteförvaltningen. Ändringen inverkar knappt alls på kunderna och till största delen sköts skatterna som hittills. I praktiken byts bara den behöriga myndigheten, medan förfarandet och lagstiftningen förblir desamma.

De största ändringarna gäller hur den personliga betjäningen per telefon och på byråer organiseras. Märk att även kontonumren ändras. De nya kontonumren publiceras på skatt.fi i början av året.

Varje fordon som importeras ska deklareras separat. Man kan fortsättningsvis deklarera elektroniskt i samma webbtjänst som förr.

Också de elektroniska tjänsterna för punktskatter kvarstår men de döps om. För punktskatternas del fortsätter den kundspecifika rådgivningen till företag.

Så här ändras tjänsterna 2017:

 • Elektroniska tjänster
  E-tjänsterna behålls i huvuddrag som de är, men en del får nya namn. I fortsättningen finns tjänsterna på skatt.fi.

 • Telefon service
  Telefonbetjäningen som gäller bil- och punktskatter omorganiseras vid Skatteförvaltningen. Närmare årsskiftet kommer mer ingående information om de nya servicenumren.
 • Besökskunder
  Vad gäller bilbeskattningen betjänas kunder fr.o.m. 2017 i Myrbacka i Vanda på måndagar och torsdagar kl. 9-15.

  Dessutom:
  En tjänst där du kan ställa egna frågor kring bil- och punktskatter öppnas på skatt.fi vid årsskiftet.