Beställning av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2015 till redaktionella ändamål

Skatteförvaltningens meddelande, 23.9.2016

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2015 offentliggörs 1.11.2016. Skatteförvaltningen kan enligt lag lämna ut inkomstbeskattningens offentliga uppgifter i elektronisk format till redaktionella ändamål.

Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter om fysiska personer lämnas ut per landskap. Offentliga samfundsbeskattningsuppgifter publiceras på skatt.fi 1.11.2016, varför Skatteförvaltningen inte längre lämnar dessa uppgifter på beställning. De offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna kan också läsas på kundterminalerna i skattebyråerna fr.o.m. 1.11.2016.

Läs anvisningen för beställning: Beställning av offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för skatteåret 2015 i elektronisk form till redaktionella ändamål