Beställ nya giroblanketter för förskottsskatt på nätet

Skatteförvaltningens meddelande, 3.10.2016

Om du har tappat bort giroblanketten exempelvis för betalning av förskottsskatt kan du enkelt beställa en ny blankett på webben.

Företagskunder kan beställa nya giroblanketter för betalning av kvarskatt eller förskottsskatt med en webblankett som finns på skatt.fi.

Du kan använda blanketten också för att beställa nya giroblanketter för fastighetsskatt, arvs- eller gåvoskatt. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat.

Du får de nya giroblanketterna per post inom cirka en vecka från beställningen. Vi skickar giroblanketterna till den adress som Skatteförvaltningen har i sitt kundregister.

Observera att du också måste betala förseningsränta om du betalar skatten efter förfallodagen. Du kan betala förseningsräntan med samma giroblankett. Du kan räkna ut beloppet av förseningsränta med hjälp av en räknare som finns på samma sida som blanketten för beställning av giroblanketterna.