Beställ e-faktura för kvarskatten

Skatteförvaltningens meddelande, 24.10.2016

Förfallodagen för den första kvarskatteraten för skatteåret 2015 är 25.11. Det är lätt on enkelt att betala kvarskatten med e-faktura. Beställ e-fakturan senast 4.11 via din nätbank.

Du behöver bara din personbeteckning för beställningen. Du får e-fakturan i din nätbank ca två veckor före förfallodagen. Om du redan har beställt en e-faktura för fastighetsskatten får du den automatiskt också för kvarskatten. 

Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller mera delas beloppet i två rater. Kvarskattens andra rat förfaller till betalning 1.2.2017

Läs mer om betalningen av kvarskatt