Bara en betalningspåminnelse om fastighetsskatten

Skatteförvaltningens meddelande, 26.9.2016

Om du har fått en betalningspåminnelse om fastighetsskatten ska du betala den förfallna skatten senast 6.10.2016. Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningens kundservice p.g.a. betalningspåminnelsen.

Skatteförvaltningen skickar en betalningspåminnelse om fastighetsskattens första rat är obetald. För fastighetsskatten 2016 skickas en enda betalningspåminnelse. Dess sista betalningsdag är 6.10.2016. Betalas inte fastighetsskatten senast på betalningspåminnelsens förfallodag skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning.

Förfallodagen för fastighetsskattens andra rat är 20.10.2016

Fastighetsskatten betalas i antingen en eller två rater. Om skatten är större än 170 euro, betalas den i två rater. Fastighetsskattens första rat ska betalas senast 5.9 och dess andra rat senast 20.10.2016.

Ta i bruk e-faktura eller direktbetalning

Det är enkelt att betala fastighetsskatten om du tar i bruk e-faktura eller direktbetalning. Fram till 27.9.2016 kan du i din nätbank beställa e-faktura för rat två av fastighetsskatten eller ingå ett direktbetalningsuppdrag med banken. E-fakturan syns i nätbanken ca två veckor före förfallodagen. Hos direktbetalningskunder tas fastighetsskatten automatiskt från kontot.

Ytterligare information:
Betalning av fastighetsskat
Betalningsarrangemang och indrivning, tfn 029 497 029