Återbäringar av energiskatt betalas i slutet av september

Skatteförvaltningens meddelande, 20.9.2016

Återbäringarna av energiskatt betalas in på kundernas konton fr.o.m. vecka 39. Eventuell skattekvittning görs i september.

Kunden meddelas om Skatteförvaltningen gör en skattekvittning, dvs. använder skatteåterbäringen för obetalda skatter. Om återbäringen används endast för underskottet på skattekontot, får kunden inget separat meddelande utan uppgiften om att återbäringen har använts visas på hens följande skattekontoutdrag.

Den som bedriver växthusodling eller jordbruk yrkesmässigt får ansöka om återbäring av energiskatt. Ansökningarna till Skatteförvaltningen skulle lämnas senast 29.2.2016.

Läs mer:
Energiskatt
Återbäring av skatter