Årsanmälningar för år 2015

Skatteförvaltningens meddelande, 22.1.2016

Arbetsgivare och andra utbetalare av prestationer samt uppgiftsskyldiga ska senast 31.1.2016 lämna in årsanmälan för 2015 om prestationer som de utbetalat och förmedlat år 2015.

 • Om följande årsanmälningar lämnas in elektroniskt är den sista inlämningsdagen 3.2.2016:
  • Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan
  • Årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga
  • Årsanmälan om dividender
  • Årsanmälan om överskott från andelslag
  • Årsanmälan om förmedlade utländska dividender.
 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst ska lämnas in senast 16.2.2016.
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor samt arbetslösas ersättningsdagar ska lämnas senast 20.2.2016.
 • Årsanmälan om delägarlån ska lämnas in senast 24.2.2016.

Årsanmälan ska vara hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen. Om den sista inlämningsdagen för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag ska anmälan vara framme följande vardag.

Om man inte kan lämna in årsanmälan inom den utsatta tiden ska man före den sista inlämningsdagen ansöka om förlängd inlämningstid. Skatteförvaltningen kan påföra en försummelseavgift om årsanmälan lämnas in för sent eller på fel sätt.

Den som lämnar in årsanmälan ska kontrollera att uppgifterna i årsanmälan motsvarar uppgifterna i periodskattedeklarationen.

Värdepappersförmedlarens årsanmälan

Årsanmälan för 2015 om värdepappershandel ska lämnas elektroniskt (postbeskrivningen VSAPUUSE).

 • Överlåtelser av minoritetsaktier i Rautaruukki och Oral har beskattats redan under 2014, varför dessa inte anmäls med årsanmälan 2015. Räntan som under 2015 betalats på köpesummorna anmäls med årsanmälan om räntor som omfattas av inkomstskattelagen.

Elektronisk deklarering

Arbetsgivare som under skatteåret 2015 haft fler än 15 anställda ska lämna sina årsanmälningsuppgifter för år 2015 elektroniskt.

En fil som skapats i ett ekonomiprogram kan skickas in elektroniskt via Tyvi eller webbtjänsten Ilmoitin.fi. Vissa Tyvi-tjänsteleverantörer tillåter också att årsanmälan skickas in på webblanketter. För inloggning i Ilmoitin.fi och Tyvi behövs en Katso-kod.

Arbetsgivarens årsanmälan (7801r), årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (7809r), årsanmälan om dividender (7812r) samt årsanmälan om överskott från andelslag (7816r) kan lämnas in elektroniskt också med Skatteförvaltningens webblanketter (Suomi.fi).

Om man använt webbtjänsten Palkka.fi i löneberäkningen som en inloggad användare skapar webbtjänsten vid årsskiftet en årsanmälan om lönerna. Det framgår av arbetsgivaruppgifterna i tjänsten om årsanmälningsuppgifterna skickas in automatiskt. Är man hushållsanvändare så skickas årsanmälan om lönerna automatiskt till Skatteförvaltningen.

Ytterligare information och anvisningar för årsanmälan