Årsanmälan kan nu lämnas även med hjälp av nätbankskoder eller elektroniskt identitetskort

Skatteförvaltningens meddelande, 12.12.2016

Det har blivit enklare att skicka årsanmälningar elektroniskt. Årsanmälningar kan i fortsättningen lämnas genom autentisering i webbtjänster med nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort.

De flesta årsanmälningar kan lämnas på webblanketter på suomi.fi. Webblanketten kan nu skickas via tjänsten så att man autentiserar sig med sina nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort. Även Katso-koden är i bruk men den är inte längre obligatorisk. Om man i löneräkningen har använt tjänsten för små arbetsgivare, Palkka.fi, skickas årsanmälningarna automatiskt genom tjänsten.

Lättnader i Katso-auktoriseringar i Ilmoitin.fi

I tjänsten Ilmoitin.fi kan årsanmälningarna ges elektroniskt som en fil genom autentisering i tjänsten med nätbankskoder eller elektroniskt identitetskort. Det är fortfarande möjligt att lämna årsanmälningar med en Katso-kod i Ilmoitin.fi.  Auktoriseringar som gäller Katso-koder har underlättats så att man med vissa behörigheter i Katso (huvudanvändare, årsanmälare) kan göra anmälningar utan en fullmakt av kunden. 

Årsanmälan måste lämnas elektroniskt för fem eller flera inkomsttagare

Fr.o.m. skatteåret 2016 ska arbetsgivare eller andra betalare lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem anställda.

Skyldigheten att lämna uppgifter elektroniskt gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Läs mer om årsanmälningar och bekanta dig med olika sätt att lämna anmälningar elektroniskt:
Årsanmälan på nätet
Lämnande av årsanmälan
Katso-autentisering