Arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier i procent för år 2016

Skatteförvaltningens meddelande, 17.12.2015

Arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier i procent för år 2016 har fastställts.

Arbetsgivarens lagstadgade socialförsäkringsavgifter omfattar socialskyddsavgiften samt premierna för arbetspensions-, arbetslöshets-, olycksfalls- och grupplivförsäkringarna. Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens andel av premien för arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringarna i samband med löneutbetalningen.

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (procent av lönen)

1. Arbetsgivarens socialskyddsavgift

(=sjukförsäkringsavgift) 2,12 procent på löner som utbetalats år 2016. Arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas inte för löner som betalats till personer som är under 16 år eller över 68 år.

2. a) Premie för arbetspensionsförsäkring (ArPL)

Arbetsgivarens premie påverkas av bl.a. tillfälliga premierabatter samt kundgottgörelser. Skyldigheten att betala arbetspensionsförsäkring gäller arbetstagare i åldern 18-67.

Avtalsarbetsgivarens premie för arbetspensionsförsäkringen är i medeltal 18,00 procent

2. b) Sjömanspensionspremier (SjPL)

  • Arbetsgivarens andel är 16,7 procent

3. Olycksfallsförsäkringspremie

Premien för den obligatoriska olycksfallsförsäkringen varierar med bransch och företag. Premien fastställs på basis av lönerna och risken för olycksfall i arbetet.

4. Arbetslöshetsförsäkringspremie

Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringsavgift gäller arbetstagare i åldern 17-64.

  • Upp till ett lönebelopp om 2 044 500 euro är premien 1,00 procent
  • På ett lönebelopp som överskrider 2 044 500 euro är premien 3,90 procent
  • Premien för delägare är 1,00 procent (oavsett lönebelopp)

5. Grupplivförsäkringspremie

Premien varierar från bolag till bolag.

Arbetstagarens socialförsäkringsavgifter (procent av lönen)

1.  Arbetspensionsförsäkringspremie och sjömanspensionspremie

  • Arbetstagarens andel, under 53 år 5,70 procent
  • Arbetstagarens andel, 53 år fyllda 7,20 procent

2. Arbetslöshetsförsäkringspremie

  • arbetstagarens andel 1,15 procent
  • delägarnas andel 0,46 procent

3. Den försäkrades sjukförsäkringspremie

Premien ingår i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet och den tas inte ut särskilt på lön.

  • dagpenningspremie 0,82 procent
  • sjukvårdspremie 1,30 procent.