Apoteksskatten deklareras på eget initiativ och betalas i MinSkatt

Skatteförvaltningens meddelande, 30.12.2016

Apoteksavgiften ersätts vid årsskiftet med en apoteksskatt som ska betalas och deklareras på eget initiativ.  

I och med ändringen tar Skatteförvaltningen över uppgifterna i anslutning till apoteksskatten som betalas för år 2017. Uppgifterna i anslutning till apoteksavgiften för år 2016 sköts ännu av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea och regionförvaltningsverken.

Apoteksskatten deklareras och betalas i MinSkatt

Förfarandet ändras så att apotekaren ska räkna ut och deklarera beloppet av apoteksskatt och på eget initiativ betala skatten till Skatteförvaltningen utan separat beslut.

Kalenderårets apoteksskatt ska deklareras senast inom februari månad året därpå. Skatten deklareras i Skatteförvaltningens nya e-tjänst MinSkatt eller genom att använda webbtjänsten Ilmoitin.fi för att skicka in filer som skapats i ett ekonomiprogram. 

MinSkatt ersätter Skattekontot vid årsskiftet. Den nya e-tjänsten har samma funktioner som Skattekontot, men i en ny form. Identifieringen sker på samma sätt som i webbtjänsten Skattekonto. 

Apoteksskatten betalas i februari

Apoteksskatten förfaller till betalning tidigare än apoteksavgiften. Apoteksskatten som betalas för kalenderåret ska betalas senast inom februari månad året därpå, medan den nuvarande apoteksavgiften förfaller till betalning först följande höst. Apoteksskatten för 2017 kan undantagsvis betalas senast 12.6.2018.

Läs också: Ändringar 2017 i beskattningen 2017