Anvisningen om tillämpningen av FATCA-avtalet har uppdaterats

Skatteförvaltningens meddelande, 2.5.2016

Vi har uppdaterat vår anvisning om tillämpning av FATCA-avtalet som gäller utbyte av beskattningsuppgifter mellan Finland och Förenta staterna.

Den nya anvisningen A32/200/2016 ersätter anvisningen A57/200/2015 som gavs den 15 april 2015.

Du kan bekanta dig med ändringarna som vi har gjort till den gamla anvisningen. Ändringarna har markerats med gult: FATCA-anvisningen A322002016 med ändringsmarkeringar (pdf).