Anvisning om hur CRS- och DAC2-lagarna ska tillämpas har getts ut

Skatteförvaltningens meddelande, 4.11.2016

Vi har 27.10.2016 gett ut vår anvisning om hur CRS- och DAC2-lagarna ska tillämpas. OECD:s gemensamma rapporteringsstandard CRS (Common Reporting Standard) och ändringen av direktivet DAC2 om automatiskt utbyte av upplysningar inom EU trädde i kraft i januari. 

Enligt dem ska de finska finansinstituten granska och identifiera sina kontoinnehavare och lämna årsanmälningsuppgifterna om dem till Skatteförvaltningen med en CRS- och DAC2-årsanmälan. För detta ändamål ska finansinstituten be sina kunder om de identifieringsuppgifter som behövs för beskattningen, och kunderna måste lämna dessa uppgifter till finansinstituten.  

Utkastet till anvisningen var under perioden 30.6–15.8.2016 tillgängligt för kommentarer av offentligheten på skatt.fi. Vi tackar för alla kommentarer som vi fick. . 

Mer information