Antalet på nätet gjorda skattekort växer stadigt

Skatteförvaltningens meddelande, 15.2.2016

Ett rekordantal kunder, över 60 procent av alla som ändrade sitt skattekort, använde webbtjänsten Skattekort på nätet i januari. Allt fler kunder var nöjda med skattekortet som de fick automatiskt per post.

Antalet ändringsskattekort var något färre än i fjol. Trots detta är det hundratusentals kunder som ändrar sitt skattekort under årets brådaste tider. I januari gjordes det ca 400 000 skattekortsändringar.

Det går att göra ändringar i skattekortet när som helst under årets lopp. Skatteförvaltningen uppmanar till att vänta med ändringar som inte är brådskande.

- Små variationer t.ex. i lönen inverkar inte nämnvärt på skattesatsen. Dessutom kan det hända att det verkliga behovet av ändring klarnar först på hösten, säger överinspektör Kaj Hoffren.

Gör ändringar i webbtjänsten Skattekort på nätet

Skatteförvaltningens telefonservice är överbelastad i början av året. Det lönar sig alltså att göra eventuella ändringar på nätet.

- På nätet kan du sköta dina skatteärenden då det passar dig bäst eftersom tjänsten är öppen 24/7. Om du vill ändra ditt skattekort är frågorna samma på nätet som på skattebyrån. I tjänsten kan du i regel skriva ut skattekortet direkt och det är alltså genast färdigt att användas, berättar Hoffren.

Fråga på chatten

Det lönar sig att fråga på chatten som finns i webbtjänsten Skattekort på nätet. Kundrådgivarna hjälper dig i realtid att använda tjänsten eller göra skattekortsändringar. Redan ca 45 000 kunder har på chatten fått hjälp med att beställa ett nytt skattekort.

Du kan också leta efter svar på din fråga i en offentlig svarsbank.  I svarsbanken har samlats frågor och svar om ämnet Skattekort för 2016. Om du inte hitta ett svar på din fråga, kan du själv ställa en fråga.

Komihåglista om skattekort

  1. Säkerställ att din arbetsgivare har uppgifterna från skattekortet

Arbetstagaren behöver inte ge arbetsgivaren skattekortet på papper om arbetsgivaren begärt förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen. Arbetsgivaren informerar i det fall att skattekortet behövs i pappersform.

Ett ändringsskattekort ska alltid ges eller visas åt arbetsgivaren. Skattekortet ska helst ges till arbetsgivaren i god tid före lönebetalningen.

  1. Kontrollera om något behöver ändras på skattekortet

Skattekortet som automatiskt skickas hem till 4,6 miljoner kunder duger oftast utan ändringar. Kontrollera ändå de inkomster och avdrag som ligger till grund för skattesatsen.

På skattekortet står också ditt personliga skattenummer. Skattenumret behövs till ditt fotoförsedda personkort om du arbetar på en byggarbetsplats.

Testa med skatteprocenträknaren om du har en lämplig skatteprocent.

  1. Gör eventuella ändringar på nätet

Har din livssituation eller dina inkomster förändrats? Då stämmer kanske inte det skattekort som du fått med posten. Du får ett nytt skattekort enkelt och snabbt via skatt.fi/skattekort.

Du kan antingen skriva ut ändringsskattekortet själv eller beställa det per post till din hemadress eller direkt till arbetsgivaren. Ett utskrivet skattekort är genast färdigt att användas.

  1. Chatta med oss eller pröva svarsbanken

Vi svarar på chatten vardagar kl. 9–16.15. Chatten är ett enkelt och snabbt sätt att få svar på din fråga. Chatten hittar du på skatt.fi på de sidor där chatten är tillgänglig. Sök efter färdiga svar eller ställ en egen fråga i Svarsbanken.