Anmäl ditt kontonummer för betalning av skatteåterbäring senast den 18 november

Skatteförvaltningens meddelande, 3.11.2016

Anmäl ditt kontonummer elektroniskt via Webbtjänsten Anmälan av kontonummer (skatt.fi/kontonummer) senast 18.11 så får du skatteåterbäringen direkt på ditt konto. Skatteåterbäringarna betalas in på bankkontona 29.11.2016.

För elektronisk anmälan behöver du bara personliga nätbankskoder. Kontonumret kan också anmälas på en blankett senast 31.10. Lämna den undertecknade blanketten till skattebyrån.

Utan kontonummeruppgiften betalas återbäringen först senare

Om du inte anmäler ditt kontonummer i tid, betalas skatteåterbäringen i stället i form av betalningsanvisning. Du kan ta ut skatteåterbäringen fr.o.m. 7–9.12 på en sådan andelsbank inom OP-gruppen i Finland som erbjuder kassatjänster eller i nätbanken op.fi inom 28 dagar från datumet i betalningsanvisningen som postats till dig.

Läs mer: