Ändringar i Tyvi-operatörernas tjänster

Skatteförvaltningens meddelande, 20.10.2016

En del av Tyvi-operatörernas avgiftsfria tjänster blir avgiftsbelagda inom den närmaste framtiden. Ett alternativ till de avgiftsbelagda tjänsterna är Skatteförvaltningens egna deklarations- och anmälningstjänster.

Företag kan använda olika elektroniska kanaler för att lämna in skattedeklarationer till Skatteförvaltningen exempelvis för deklaration av moms eller arbetsgivarprestationer. Deklarationer och anmälningar kan lämnas in via de webbtjänster som Skatteförvaltningen och Tyvi-operatörerna erbjuder. Dessutom kan man via Ilmoitin.fi skicka in anmälningar från vissa ekonomiförvaltningsprogram.

En del av Tyvi-operatörernas gratistjänster blir avgiftsbelagda inom den närmaste framtiden. Förändringer har att göra med nya avtal som ingåtts mellan Skatteförvaltningen och Tyvi-operatörerna.

Ett alternativ till de avgiftsbelagda tjänsterna är Skatteförvaltningens egna deklarations- och anmälningstjänster. Periodskattedeklarationer kan exempelvis lämnas in via webbtjänsten Skattekonto och årsanmälningar via Suomi.fi.

Arkiveras deklarationerna om du byter tjänsteleverantör?

Om företaget eller någon annan kund byter från Tyvi-operatören till Skatteförvaltningens webbtjänst är det viktigt att komma ihåg att arkiverade deklarationer och anmälningar eller deras leveranshistoria inte överförs. I webbtjänsten Skattekonto syns dock kontotransaktionerna för de inlämnade deklarationerna fast deklarationerna tidigare skulle ha lämnats in via Tyvi-operatören.

Den nya webbtjänsten MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto i början av nästa år. Om kunden före förändringen har lämnat in deklarationer via webbtjänsten Skattekonto, överförs uppgifterna automatiskt till MinSkatt. Kunden kan logga in i MinSkatt med samma Katso-koder som i webbtjänsten Skattekonto.

Läs mer om alternativen:
• Elektronisk periodskattedeklaration
• Elektronisk årsanmälan
• Elektronisk skattedeklaration