Ändringar i tidtabellerna för indrivningen av skatter på eget initiativ i början av nästa år

Skatteförvaltningens meddelande, 16.12.2016

Skatteförvaltningens ändring av datasystem som genomförs vid årsskiftet förorsakar även ändringar när det gäller att införa skatter i skatteskuldsregistret, att skicka skatter till utsökning och att publicera dem på protestlistan.

Anteckning om obetalda skatter på sammandraget

De obetalda skatter på eget initiativ som förfaller 12.1.2017 och de som har förfallit år 2016 antecknas på sammandraget för januari. Om kunden har fått en betalningspåminnelse på skattekontoutdraget för december, får hen i regel en motsvarande betalningsuppmaning även på sammandraget för januari i MinSkatt.

Skatter som har förfallit ska betalas innan förfallodagen 22.2 som har angetts på sammandraget.

Införing av skatter i skatteskuldsregistret, protest samt sändning till utsökning i början av 2017

Införing i skatteskuldsregistret:

  • Av skatterna på eget initiativ införs i skatteskuldsregistret i januari de skatter som 2016 flyttats från skattekontot.
  • I februari införs i skatteskuldsregistret av skatterna på eget initiativ de skatter som antecknats på sammandraget från januari och som är obetalda.

Protest:

  • I januari skickas inte skatter för publicering på protestlistan.
  • De mervärdesskatter, förskottsinnehållningar, och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter som har antecknats på sammandraget för januari och som inte har betalats, skickas för publicering på protestlistan 28.2.

Sändning till utsökning:

  • Av skatterna på eget initiativ skickas till utsökning i januari de skatter som år 2016 har flyttats från skattekontot.
  • De skatter som har antecknats på sammandraget för januari och som inte har betalats skickas till utsökning 28.2.