Ändringar i betalningen av skatter på eget initiativ genast vid årsskiftet

Skatteförvaltningens meddelande, 19.12.2016

Webbtjänsten Skattekonto tas ur bruk den 28 december kl. 16. MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto när Skatteförvaltningens serviceavbrott tar slut den 3 januari 2017. Som kontoöverföring kan skatter betalas som vanligt också under serviceavbrottet.

Webbtjänsten Skattekonto kan tills vidare fortfarande användas i läsläge. I webbtjänsten går det fortfarande att läsa och skriva ut tidigare kontoutdrag och deklarationer som skickats via den.

Skattekontoutdraget ersätts framöver av ett sammandrag som fås i MinSkatt, och som bildas i slutet av varje månad. Skattekontoreferensen utgår och ersätts av referensen för skatter på eget initiativ, som kan tas i bruk i MinSkatt från och med 3.1.2017. Den gamla skattekontoreferensen fungerar tills vidare, men det lönar sig ändå att ta i bruk den nya referensen under 2017.

Massöverlåtelse av referensnummer för skatter på eget initiativ till bokföringsbyråerna är möjligt först senare nästa år. Tills det kan de gamla skattekontoreferenserna användas.

De nya anvisningarna för deklaration och betalning av skatter på eget initiativ som ersätter skattekonto- och periodskattedeklarationsanvisningarna publiceras på skatt.fi 2.1.2017.

Läs mera om ändringar i betalning
Läs mera om serviceavbrottet