Ändring i de offentliga adresserna i företagssökningen

Skatteförvaltningens meddelande, 2.2.2016

Postkontoren för post- och besöksadresserna i Företags- och organisationsdatasystemet visas i fortsättningen på svenska bara för svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner. Ändringen beror på att Företags- och organisationsdatasystemet har börjat använda Postis postnummertjänst.