1 064 559 personer har införts i skattenummerregistret

Skatteförvaltningens meddelande, 4.5.2016

I det offentliga skattenummerregistret kan man på basis av personens för- och efternamn och skattenummer kontrollera om en person som jobbar på ett bygge har införts i sk attenummerregistret. I registret finns nu 1 064 559 personer, varav 111 136 personer har något annat än finskt eller dubbelt medborgarskap. 40 271 personer har sin hemkommun utomlands.


- Även om arbetstagaren har fått ett skattenummer, blir han eller hon inte automatiskt registrerad i skattenummerregistret, utan man ska be om registreringen särskilt. Arbetstagaren kan framföra begäran per telefon eller genom att personligen besöka skattebyrån, påminner överinspektör Sari Wulff från Skatteförvaltningen.

Arbetsgivaren kan beställa sina arbetstagares skattenummer centraliserat från Skatteförvaltningen genom att lämna in arbetstagarnas personbeteckningar till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen skickar arbetstagarnas skattenummer sedan till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan samtidigt be om registreringen av de anställda i byggbranschens skattenummerregister. Om det elektroniska förfarandet, läs: arbetsgivares skattenummerbegäran.

Att en person finns i skattenummerregistret kan kontrolleras via sidan skatt.fi/skattenummer. Massförfrågningar görs bäst i webbtjänsten Ilmoitin.fi. Läs mer i datapostsbeskrivningen (pdf, på finska).