Webbtjänsten Skattedeklaration allt mer populär i alla åldersgrupper

Skatteförvaltningens meddelande, 10.7.2015

Av de 1,45 miljoner finländare som returnerade skattedeklarationen gjorde nästan varannan det på nätet. Antalet besökare i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet ökade med nästan 40 000 jämfört med förra året.

Mer än 70 procent av 25–40-åringarna kompletterar sin skattedeklaration på nätet. Cirka 60 procent av dem som är yngre än 25 år hittar till webbtjänsten för att deklarera. I åldersgruppen 40-65 år deklarerar mindre än hälften på nätet och av dem som är äldre än 65 år deklarerar 19 procent på nätet.

− Användarna ökar för varje år. Också nu har det blivit populärare att deklarera på nätet i alla åldersgrupper, berättar överinspektör Sirpa Rinne-Nirva.

Mest ökade användningen bland dem som är äldre än 40 år, i år var det fem procentenheter fler som var intresserade av det elektroniska alternativet. Bland seniorerna ökade användningen med fyra procentenheter.

Resekostnaderna är den vanligaste kompletteringen

− På den förhandsifyllda skattedeklarationen finns de flesta uppgifterna redan. En klar majoritet, över 70 procent av de fem miljoner som får skattedeklarationen, klarar sig med att bara ögna igenom deklarationen. För många är det alltså lätt att deklarera, påpekar Rinne-Nirva.

I åldersgruppen 40-65 år finns det mest att deklarera, fyra av tio måste komplettera sin deklaration. I vår var det färre än var tionde av dem som är yngre än 25 år som returnerade deklarationen.

Mer än 800 000 personer returnerade sin skattedeklaration p.g.a. kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Den näst vanligaste orsaken var hushållsavdraget och därefter hyresinkomsterna.

De mest aktiva nätdeklaranterna finns i huvudstadsregionen, Nyland och i Norra Österbotten, där mer än hälften utnyttjar e-tjänsterna. Minst användare finns det på Åland (36,5 %) och i Österbotten (40,6 %).

Återbäringarna på kontona i december

De som gjort ändringar i sin förhandsifyllda deklaration får ett nytt beskattningsbeslut och eventuella giroblanketter i höst, senast i slutet av oktober. Skatteåterbäringarna finns på kontona den 3 december medan kvarskatterna, eller restskatterna, ska betalas 1.12.2015 och 2.2.2016.

Också fastighetsuppgifter anmäldes flitigare på webben

I våras var det andra gången som man kunde anmäla fastighetsuppgifter i en webbtjänst. Sammanlagt rättade mer än 72 000 kunder sina uppgifter och av dem valde nästan var tredje att göra det på nätet. Förfallodagarna för fastighetsskatten är 7.9.2015 och 2.11.2015.

Läs mer: