Utveckling av skatteintäkterna: skatteintaget för oktober minskade med 86 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 10.11.2015

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 4 424 miljoner euro i oktober 2015. Detta var 86 miljoner (-1,9 %) mindre än i oktober i fjol. Då det gäller de stora skattegrupperna växte endast intaget av personkundernas inkomstskatter.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var sammanlagt 2 482 miljoner, en ökning på 35 miljoner (+1,4 %) från i fjol. Nettointaget av samfundens inkomstskatt var sammanlagt 343 miljoner euro, vilket är 118 miljoner (-25,5 %) mindre än under jämförelsemånaden i fjol (oktober 2014) på grund av jämförelsemånadens exceptionellt stora förskottskompletteringar och kvarskatter för tidigare år.  Monsintaget var sammanlagt 1 127 miljoner euro i oktober. Momsintaget minskade med 8 miljoner (-0,7 %) jämfört med oktober i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.