Utveckling av skatteintäkterna: skatteintaget för november ökade med 245 miljoner euro

Skatteförvaltningens meddelande, 9.12.2015

Skatteförvaltningens nettointag av skatter för november 2015 var totalt 5 179 miljoner euro. Ökningen var 245 miljoner euro (+5,0 %) från i fjol.

I skattegrupperna minskade enbart intaget av socialskyddsavgifter för arbetsgivare något jämfört med året innan.

Intaget av personkundernas inkomstskatter var sammanlagt 2 469 miljoner  euro i november, dvs. 70 miljoner (+2,9 %) mer än i november i fjol. Samfundens inkomstskatt uppgick till 525 miljoner euro vilket är 76 miljoner (+17 %) mer än i fjol. Fastighetsskattebeloppet ökade med 52 miljoner (+9,0 %) och momsintaget med 48 miljoner (+4,1 %). I fastighetsskatt betalades i november totalt 630 miljoner euro och i moms totalt 1 224 miljoner euro. Intaget av övriga skatter förblev ungefär på samma nivå som året innan (+1,6 %) och arbetsgivarens socialskyddsavgifter minskade med 3,6 procent.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.