Uppdateringar i webbtjänsten Katso 9.6.

Skatteförvaltningens meddelande, 5.6.2015

Webbtjänsten Katso uppdateras tisdagen 9.6.2015 kl. 7-9. Under den tiden förekommer det korta avbrott i webbtjänsten Katso.