Uppdateringar i webbtjänsten Katso 25.8.

Skatteförvaltningens meddelande, 19.8.2015

Webbtjänsten Katso uppdateras tisdagen 25.8.2015 kl. 5-8. Under den tiden förekommer det korta avbrott i webbtjänsten Katso och i autentiseringen.