Uppdateringar i webbtjänsten Katso 1.10.

Skatteförvaltningens meddelande, 24.9.2015

Webbtjänsten Katso uppdateras torsdagen 1.10.2015 kl. 7-8. Avbrottet gäller autentiseringen och webbtjänsten Katso.