Skattekort behöver inte läggas fram om arbetsgivaren redan fått förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt

Skatteförvaltningens meddelande, 15.12.2015

Arbetstagaren behöver inte ge till eller lägga fram skattekortet på papper för arbetsgivaren om arbetsgivaren begärt förskottsinnehållningsuppgifterna elektroniskt från Skatteförvaltningen.

Arbetsgivaren kan begära förskottsinnehållningsuppgifter före utgången av januari 2016 så att arbetsgivaren skickar till Skatteförvaltningen en datafil med individualiseringsuppgifter om anställda vars förskottsinnehållningsuppgifter arbetsgivaren behöver. Ändringsskattekort ska dock som hittills läggas fram för arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska berätta för arbetstagaren om förskottsinnehållningsuppgifterna fåtts elektroniskt. Skatteförvaltningen lämnar inte dessa uppgifter. Om arbetsgivaren inte har de elektroniska uppgifterna ska han be arbetstagaren om skattekortet på papper. I så fall ska skattekortet lämnas till arbetsgivaren i god tid före betalningen

Alternativ A automatiskt

Skattekortets alternativ A baserar sig på förskottsinnehållning enligt en inkomstgräns per löneperiod. Alternativ B har en enda inkomstgräns för hela året. Arbetsgivaren använder automatiskt alternativ A. Alternativ B används bara på arbetstagarens begäran. Om arbetstagaren vill att arbetsgivaren använder alternativ B kan han informera arbetsgivaren om detta informellt och då behöver han inte lämna skattekortet till arbetsgivaren.