Skatteintäkternas utveckling: skatteintaget för september minskade med 53 miljoner

Skatteförvaltningens meddelande, 9.10.2015

I september 2015 var nettosumman av skatter som Skatteförvaltningen samlade in totalt 4 830 miljoner euro. Detta var 53 miljoner (-1,1 %) mindre än i fjolårets september.

Minskningen beror på de stora källskatteåterbäringarna som ökade med 176 miljoner euro jämfört med i fjol. Intagen för alla stora skatteslag ökade däremot, även om ökningen i personkundernas inkomstskatt förblev liten. Intaget av personkundernas inkomstskatt var i september 2 389 miljoner euro, dvs. 3 miljoner mer än i fjol (+0,1 %). Intaget av samfundens inkomstskatt var sammanlagt 360 miljoner euro vilket är 35 miljoner (+10,9 %) mer än året innan. Momsintaget uppgick till 1 169 miljoner euro, det var m.a.o. 31 miljoner mer (+2,3 %) än i fjol.

Bekanta dig närmare med analysen:

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.