Skatteförvaltningen högt på listan över mest attraktiva arbetsgivare

Skatteförvaltningens meddelande, 11.11.2015

Anställda inom handeln placerade oss på sjuttonde plats.

Listan över mest attraktiva arbetsgivare inom handeln 2015 toppades av Kone, Google och Fazer. Skatteförvaltningen placerade sig igen bland de 30 attraktivaste företagen. Fyra andra statliga arbetsgivare rymdes också med. På juristernas lista är domstolarna, justitieministeriet och utrikesministeriet i topp medan vår placering är 14.

Resultatet presenteras i en undersökning av Universum där 10 283 högskoleutbildade finländare röstade fram mest attraktiva arbetsgivare inom olika branscher.

Arbetets betydelse allt viktigare

Enligt undersökningen vill anställda inom handeln allt mer att arbetet ska vara betydelsefullt. Av dem som svarade 2013 framhävde 17 procent att arbetet ska vara betydelsefullt som ett kriterium för val av arbetsgivare medan 2015 till och med 46 procent ansåg att det är ett viktigt kriterium. Andra teman som kom fram i undersökningen för i år är att arbetet ska vara självständigt, internationellt och erbjuda möjlighet till ledarskap.

– Vi i Skatteförvaltningen uppfyller väl de krav som ställs för arbetsgivare. Vi gör ett betydelsefullt arbete, eftersom de skattemedel som vi samlar in finansierar samhällsfunktioner. Dessutom ställer vårt arbete ständigt nya krav och sakkunniguppgifterna ökar, berättar personaldirektör Kati Koskinen.

Rankningen i sin helhet: Finland's Most Attractive Empoloyers - Trends and Rankings 2015