Skatteförvaltningen ger råd vid personalminskningar

Skatteförvaltningens meddelande, 16.9.2015

Företag kan inbjuda en sakkunnig från Skatteförvaltningen exempelvis till ett infomöte för personalen om företaget i samband med uppsägningen betalar lön för en längre period som engångsersättning till arbetstagare eller om företaget har ett optionsprogram.

En ersättning i form av stödpaket utgör skattepliktig löneinkomst. Den som får stödpaketet kan dock ansöka om inkomstutjämning, vars syfte är att lindra den progressiva effekten av statsskatten under det år då stödpaketet betalats.

Om de pågående samarbetsförhandlingarna har som mål att minska över 300 anställda kan företaget inbjuda en sakkunnig från Skatteförvaltningen att berätta om beskattningen. Kontakterna med webblankett:

Inkomstutjämningen kan beaktas på skattekortet. Skattekort som behövs för inkomstutjämningen räknas ut av Skattedeklaration på nätet eller i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Ytterligare information på servicetelefon:

  • 020 697 001 (skattekort)

Ytterligare information: Inkomstutjämning i beskattningen av förvärvsinkomster. (Anvisningen på finska)