Skatteförvaltningen belönades åter för elektroniska tjänster

Skatteförvaltningens meddelande, 7.12.2015

Skatteförvaltningen får tack för utvecklandet av sina elektroniska tjänster.

Sidans innehållInformationsförvaltningsdirektör Markku Heikura tog nyligen emot priset för Årets påverkare på Management Events påverkarforum för statsförvaltningen. Priset delades denna gång ut för utvecklandet av digitala tjänster.

Tidigare har forumet belönat personer som årets påverkare. Denna gång hade juryn valt ut tre organisationer till publikomröstningen: Trafiksäkerhetsverket Trafi, Folkpensionsanstalten och Skatteförvaltningen.

Organisationerna tävlade under temat ”föregångarorganisation inom elektronisk kommunikation”. Under den korta panelen fick organisationernas representanter berätta om sina framgångar inom elektronisk kommunikation och om hur de strävar efter att förbättra kundupplevelsen.

– I panelen lyfte jag fram vår kundorientering och vår strävan att minska på kundens administrativa börda. Jag berättade också om vår föregripande handledning och rådgivning. Vi jobbar målmedvetet för att kunden ska uppleva servicesituationen som positiv. Målet med våra elektroniska tjänster är att de ska vara lätta att använda, berättar Heikura om paneldiskussionen på Vanajanlinna slott i Tavastehus.

Hela evenemangets teman var i år fokuserade kring verksamhetsförändringar och digitalisering.

I år har Skatteförvaltningen klarat sig speciellt väl i Management Events omröstningar. Detta pris var redan det tredje inom två månader.

I oktober premierades webbtjänsten Skattekort på nätet (NSK) som årets digitalprojekt på Management Events konferens Digital Business and Services. Priset för årets digitalorganisation fick Skatteförvaltningen på företagets evenemang Strategy Forum.

Också webbplatsen skatt.fi har visats uppskattning. Den kom nyligen på sjunde plats i undersökningen Verkkobrändien arvostus ja suosittelu Suomessa (Uppskattning för och rekommendation av webbvarumärken i Finland), som utfördes av Taloustutkimus Oy. I undersökningen ingick de 175 mest kända inhemska och utländska webbvarumärkena.

Läs mer: